Reference

Mezi naše referenční stavby patří:

Rekonstrukce Gastronomického centra ,, Maják‘‘ v Šumperku

 • Vodoinstalace, ústřední vytápění, plynoinstalace
 • Období 2008 – 2012

Rekonstrukce Zámeckého ,,Resortu Sobotín‘‘

 • Instalace KGJ jednotky o výkonu 50kW
 • Kaskádní sestava tepelných čerpadle 3 x 48kW země/voda (unikátní systém jímání energie pro primární okruh z potoka): topení i chlazení
 • Kaskádní sestava tepelných čerpadel 2 x 48kW (jímání energie pro primární okruh z rybníka): topení i chlazení
 • Chladící systémy hotelových pokojů
 • Kaskádní plynové kotelny
 • Předizolované potrubí mezi jednotlivými objekty
 • Potrubí pro zasněžovací systém

Firma CBA

 • Dlouhodobá spolupráce
 • Instalace TZB: Průmyslová hala Šumperk, postupné dostavby, vestavby, rekonstrukce
 • Areál ,,Bludoveček‘‘: rekonstrukce areálu a objektu
 • CBA Liberec, Bílý Kostel: TZB instalace
 • CBA Český Dub, Novostavba prodejny: TZB instalace
 • Kinekus Šumperk: rekonstrukce objektu, TZB instalace

Koyo Bearings Olomouc

 • Dlouhodobá spolupráce
 • Opravy, údržba, postupné rekonstrukce TZB
 • Opravy, údržba technologických rozvodů a zařízení olejů, tlakového vzduchu, vody atd.
 • Instalace chladícího zařízení kalírny vč. Rozvodů (cena cca 1.8mil. Kč)
 • Instalace chladícího zařízení pro technologické oleje včetně rekonstrukce rozvodů (cena cca 4.5mil. Kč)
 • Instalace kompresoru tlakového vzduchu (cena cca 4.0mil. Kč)
 • Rekonstrukce parní výměníkové stanice (cena cca 3.5mil. Kč)
 • Dodávka a instalace Kogenerační jednotky TEDOM o výkonu 200kW (cena cca 5.5mil. Kč)

Rekonstrukce objektu Branná ,, Sociální byty Branná‘‘

 • Rekonstrukce TZB instalací
 • Instalace tepelného čerpadla země/voda o výkonu 37kW (10x vrt)

Bioplynová stanice,, ECR Rapotín‘‘

 • Realizace technologických zařízení
 • Využití odpadního tepla KGJ pro rozpouštění
 • Instalace měřících zařízení, potrubářské práce

Elektrárna Dlouhé Stráně

 • Rekonstrukce jímání a úpravny vody pro areál ,,EDS‘‘: Nerezové potrubí k technologii (cena cca 1.5mil. Kč)