Vodohospodářské stavby

  • Úpravy koryt potoků a řek.
  • Odbahnění rybníků
  • Protipovodňová opatření
  • Stavby gabionových zdí