Zemní práce a stavební činnost

Provádíme výkopové a zemní práce pásovými nebo kolovými rypadly o operační váze 4t až 28t
včetně teleskopického manipulátoru.