Reference

Mezi naše referenční stavby patří především:

 • Novostavba „LC – NUGET – CBA” Šumperk (2006 – 2008) – přípojky sítí, areálové kanalizace a plynu, vnitřní instalace TZB

             Cca 5.000.000,-

 • Novostavba „LC firmy PPL” Jiřice u Humpolce (2010) – přípojky sítí, areálové kanalizace a rozvody vody, vnitřní rozvody TZB

             Cca 4.000.000,-

 • Novostavba „LC – CBA” Bílý Kostel u Liberce (2013) – přípojky sítí, příprava spodní stavby, komunikace, zpevněné plochy

             Cca 9.000.000,-

 • Rekonstrukce gastronomického centra „Maják” Šumperk (2008 – 2012) – přípojky sítí, instalace TZB

              Cca 6.000.000,-

 • Rekonstrukce zámku – resortu Sobotín (2011 – 2016) – přípojky sítí, vnitřní instalace TZB, zpevněné plochy, komunikace, odbahnění rybníku a jiné

             Cca 40.000.000,-

ROK 2016

 • Novostavba prodejny CBA Český Dub u Liberce (2016) – přípojky sítí, příprava spodní stavby, komunikace, zpevněné plochy

             Cca 5.000.000,-

 • Novostavba prodejny CBA Němčice nad Hanou (2016) – přípojky sítí, příprava spodní stavby, komunikace, zpevněné plochy

             Cca 5.500.000,-

 • Novostavba prodejny potravin „Penny Market“ – Šumperk, Temenická ul. (2016)-přípojky sítí, areálová kanalizace, areálový vodovod, zpevněné plochy,komunikace, parkoviště,

Cca 6.000.000,-

ROK 2017

 • Dostavba LC Nuget – Šumperk, (2017) – zemní práce, výkopy patek / pro IP Systém/,- návozy pod podlahy cca   3.000m2

              Cca 3.000.000,-

 • Novostavba stáje – Rapotín (2017) – zpevněné plochy /Fortex/

             Cca 1.000.000,-

 • Přístavba tělocvičny 4.ZŠ, Sluneční, Šumperk (2017) – Fortex – spodní stavba, zpevněné plochy

             Cca 1.500.000,-

ROK 2018

 • Novostavba budovy dílen SOŠ Bruntál – Fortex – zemní práce pro spodní stavbu, areálové kanalizace, vodovod, teplovod, retenční nádrž, opěrná zeď, příprava komunikací pro asfalty,

            Cca 4.500.000,-

 • Obec Sobotín – parkoviště u Obecního úřadu  – chodníky, komunikace, park. stání

             Cca  2.000.000,-

 • Restwhille Rapotín – spodní stavba, přípojky sítí

             Cca  2.000.000,-

 • Přístavba Volvo Truck, Olomouc – Fortex – zemní práce pro stavbu, odtokové žlaby, zpevněné plochy, právě probíhá

             Cca 3.000.000,-

ROK 2019

Rekonstrukce zpevněných ploch „Dřevotrust Šumperk

             Cca 1.500.000,-

 • Odvodnění suterénu bytového domu Čičáková   1 + rekonstrukce zpevněných ploch

             Cca 1.000.000,-

 • Přípojky sítí + realizace zpevněných ploch areál Parkoffice

              Cca 1.500.000,-

 • Odvodnění,,Mauzolea rodiny Kleinů” – Sobotín + stavební úpravy objektu

             Cca 1.000.000,-

 • Demolice objektů obec Rapotín

             Cca 2.500.000,

 • Zpevněné plochy + realizace patek pro stavbu haly ,,Kardo-rapotín“

             Cca 500.000,-

 • Zemní práce na výstavbě sjezdovky ,,Hynčice – Stříbrnice“

              Cca 200.000,-

ROK 2020

Zpevněné plochy, parkoviště, komunikace, chodníky ,,Areál staré chirurgie“ – nemocnice Šumperk

             Cca 3.000.000,-

 • Zemní práce  SKI Areál Stříbrnice – výstavba sjezdových tratí, výstavba nové lanovky

       Cca 2.000.000,-

 • Výstavba nádrže pro zasněžování  ,,SKI Areál Paprsek“ cca 60 000m3

Cca 5.000.000,-

 • Relaxační areal “Golf Rapotín” , příjezdové komunikace, parkoviště, zpevněné plochy okolo objektu, zámkové dlažby

Cca 2.000.000,-

 • Přístavba skladové haly “Nuget – Bílý Kostel nad Nisou” HTÚ, přístavba ploch pro výstavbu

Cca 2.500.000,-

 • Stáje Rapotín, zpevněné plochy, dešťová kanalizace, terénní úpravy

Cca 2.000.000,

 • Spodní stavba “Novostavba skladové haly – Kardo Rapotín

Cca 1.500.000,-

 • Zpevněné plochy  okolo objektů  Parapaty Sadil, MK Fruit, VZDUCHOTECHNIKA,s.r.o.

Cca 1.800.000,-

 • Přeložka splaškové kanalizace DN 1000 – DEK Šumperk

Cca 1.000.000,-

 • HTÚ – DEK Šumperk

Cca 5.500.000,-

 • Inženýrské sítě – DEK Šumperk – dešťová kanalizace, splašková kanalizace včetně napojení a vodovod

Cca3.200.000,-

 • Stavební úpravy MŠ Beruška- Petrov nad Desnou – Stavební práce, voda, topení a elektro práce

Cca 3.300.000,-