Reference

Mezi naše referenční stavby patří především

ROK 2022

 • Betonová podlah ve výrobní hale firma KARDO GROUP,a.s., Rapotín bourání betonové podlahy, výkop zeminy pod podlahou, násyp kameniva pod podlahu, pokládka ležaté kanalizace, sanace ocelových sloupů, sanace zvlhlého zdiva, betonaž podlahy (drátkobetonem)

Cca 970.000,-

 • Betonáž opěrné zdi v Kolšově- odkopání svahu, výkop základů, betonáž základu včetně armování, bednění a betonáž nadzákladové zdi, terenní úpravy

Cca 1.000.000,-

 • Parkovací místa z plastových zatravňovacích dlaždic HARTJE Šumperk – sejmutí zeminy, zásyp štěrku pod dlažbu, pokládka silniční obruby, pokládka zatravňovací dlaždic, zásyp dlaždic ornicí

Cca 2.400.000,-

 • Přednádraží výstavba parkovacích míst Velké Losiny – pokládka drenážní dlažby,montaž silníčních a chodníkových obrub, montáž veřejného osvětlení, oprava chodníků, oprava komunikace

Cca 4.900.000,-

 • Oprava chodníků Etepa. I, II a III Obec Velké Losiny – rozebrání staré dlažby a obrub, výkop podloží a zpětný zásyp štěrkem, oprava poškozené dešťové kanalizace, pokládka nové betonové dlažby a obrub

Cca 1.500.000,-

 • Výstavba parkovacích míst Areal zdraví Obec Velké Losiny – sejmutí zeminy, zásyp štěrkem, provedení ŠCM z důvodu špatného podloží, montáž veřejného osvětlení, pokládka drenážní dlažby, pokládka obrub terenní úpravy

Cca 1.500.000 Kč

 • Výstavba chobníku II. Etapa Bratrušov – demontáž staré dlažby výkop podloží, zásyp podloží štěrkem, montáž veřejného osvětlení, pokládka dlažby a obrub oprava komunikace, výstavby autobusové zastávky

Cca 5.000.000,-

 • Parkoviště u sídliště Obec Rapotín – sejmutí zeminy, zásyp štěrkem, montáž veřejného osvětlení, pokládka drenážní dlažby, pokládka obrub terenní úpravy

Cca 1.250.000,-

 • Zaklady pod textilní halu zpevněné ploch firma KARDO GROUP,a.s. Rapotín- výkop zeminy a odvoz na skládku, pokládka retenčních nádrží, pokládka dešťové kanalizace, přeložka plynu, přeložka splaškové kanalizace, vystavba opěrné zdi z panelů a gabionu, pilotáž, zpevněné plochy kolem objektu, pokládka obrub a přídlažby

Cca 6.000.000,-

 • Veřejné prostranství ul. U kaple, Vikýřovice Obec Vikýřovice – výkop studny, osazemní zemní nádrže, vybudování vodního prvku (potůček a rybník), dešťová kanalizace, zpevněná plocha, veřejné osvětlení, osazení dobíjecí stanice na kola, montáž gabiónů, výsadba zeleně

Cca 4.000.000,-

 • Oprava chodníku na hřbitově Loučná nad Desnou Loučná nad Desnou – rozebrání stavající žulové dlažby, výkop a zásyp pod dlažbu, zpětná montáž žulové dlažby a obrub

Cca 570.000,-

 • Příjezdova komunikace přípojky k 11 RD v obci Ruda nad Moravou – montáž veřejného osvětlení, montáž dešťové kanalizace, montáž splaškové kanalizace včetně napojení, kompletní příprava pod asfaltovou vrstvu, pokládka obrub a přídlažby

Cca 4.000.000,-

 • Sjezd ze silnice I/11 Šumperk firma TILT Šumperk – zatrubnění příkopy, zásyp potrubí štěrkem, frézování komunikace, pokládka nových vrstev asfaltu, vodorovný a svislý dopravní značení

Cca 1.800.000,-

 • Samoobslužná myčka v Šumperku za Kauflandem – Odkopávky, montáž gabionových stěn, splašková kanalizace, dešťová kanalizace, přípojka vody, základová deska pod boxy myčky, zpevněná plocha oprava komunikace

Cca 6.400.000,-

ROK 2021

 • Přeložka splaškové kanalizace DN 1000 – DEK Šumperk – výkopové práce, přeložka kanalizace

Cca 1.000.000,-

 • HTÚ – DEK Šumperk – rovná štěrku, stabilizace zeminy, pokládka štěrbinových žlabů příprava podkladu pod beton, zpevněné plochy

Cca 5.500.000,-

 • Inženýrské sítě – DEK Šumperk – dešťová kanalizace, splašková kanalizace včetně napojení a vodovod

Cca3.200.000,-

 • Stavební úpravy MŠ Beruška- Petrov nad Desnou – Stavební práce, voda, topení a elektro práce

Cca 3.300.000,-

 • Přístavba haly včetně sppevněných ploch LC NUGET – Bílý Kostel nad Nisou – příprava spodní stavby , stabilizace zeminy, přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy a komunikace

Cca 15.000.000,-

 • BSK Šumperk – výkop, základy, betonová podlaha, vyzdívka a zpevněná plocha

Cca 4.000.000,-

 • Vybudování ČOV Bludoveček – zemní práce, dodávka ČOV, připojení inženýtských sítí

Cca 1.500.000,-

 • Spodní stavba rozhledny Zborov – příprava spodní stavby, podkladní deska, gabionové opěrné zdi, přípojka NN, terénní úpravy

Cca 1.500.000,-

 • Základy pro textilní halu č.2 – Firma KARDO GROUP,a.s. Rapotín – výkop patek, výstuž patek, bednění patek, betonáž patek, rovnání štěrku pod asfaltovou vrstvu

Cca 2.500.000,-

 • Zpevněné plochy kolem lakovny Fortex Šumperk – výkop, pokládku obrub, žlabů a přídlažba, příprava štěrku pod asfaltovou vrstvu

Cca 1.200.000,-

 • Přípojky , zákldy pro administrativu a zpevněné plochy  – STROZATECH Rapotín – splašková kanalizace včetně napojení, základy pod administrativní budovu, přípojka vody včetně napojení, rarkoviště a vjezd do haly z betonového povrchu

Cca 1.800.000,-

 • Základová deska ul. Švedská Šumperk – Výkop základů, pokládka zemnícího pásku, betonáž základů, vyzdívka ztraceného bednění, podsyp pod základovou konstrukci, betonáž základové desky, přípojky plynu, vody, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace

Cca 890.000,-

 • Základová deska Bludoveček – Výkop základů, pokládka zemnícího pásku, betonáž základů, vyzdívka ztraceného bednění, podsyp pod základovou konstrukci, betonáž základové desky, přípojky plynu, vody, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace

Cca 480.000,-

 • Snížení energetické náročnosti hasičárna Sobotín – výměna oken, dveříá a vrat, zateplení půdního prostoru, zateplení fasády

Cca 1.250.000,-

ROK 2020

 • Zpevněné plochy, parkoviště, komunikace, chodníky ,,Areál staré chirurgie“ – nemocnice Šumperk

       Cca 3.000.000,-

 • Zemní práce  SKI Areál Stříbrnice – výstavba sjezdových tratí, výstavba nové lanovky

       Cca 2.000.000,-

 • Výstavba nádrže pro zasněžování  ,,SKI Areál Paprsek“ cca 60 000m3

Cca 5.000.000,-

 • Relaxační areal “Golf Rapotín” , příjezdové komunikace, parkoviště, zpevněné plochy okolo objektu, zámkové dlažby

Cca 2.000.000,-

 • Přístavba skladové haly “Nuget – Bílý Kostel nad Nisou” HTÚ, přístavba ploch pro výstavbu

Cca 2.500.000,-

 • Stáje Rapotín, zpevněné plochy, dešťová kanalizace, terénní úpravy

Cca 2.000.000,

 • Spodní stavba “Novostavba skladové haly – Kardo Rapotín

Cca 1.500.000,-

 • Zpevněné plochy  okolo objektů  Parapaty Sadil, MK Fruit, VZDUCHOTECHNIKA,s.r.o.

Cca 1.800.000,-

ROK 2019

 • Rekonstrukce zpevněných ploch „Dřevotrust Šumperk

      Cca 1.500.000,-

 • Odvodnění suterénu bytového domu Čičáková   1 + rekonstrukce zpevněných ploch

             Cca 1.000.000,-

 • Přípojky sítí + realizace zpevněných ploch areál Parkoffice

              Cca 1.500.000,-

 • Odvodnění,,Mauzolea rodiny Kleinů” – Sobotín + stavební úpravy objektu

             Cca 1.000.000,-

 • Demolice objektů obec Rapotín

             Cca 2.500.000,-

 • Zpevněné plochy + realizace patek pro stavbu haly ,,Kardo-rapotín“

             Cca 500.000,-

 • Zemní práce na výstavbě sjezdovky ,,Hynčice – Stříbrnice“

              Cca 200.000,-

ROK 2018

 • Novostavba budovy dílen SOŠ Bruntál – Fortex – zemní práce pro spodní stavbu, areálové kanalizace, vodovod, teplovod, retenční nádrž, opěrná zeď, příprava komunikací pro asfalty,

            Cca 4.500.000,-

 • Obec Sobotín – parkoviště u Obecního úřadu  – chodníky, komunikace, park. stání

             Cca  2.000.000,-

 • Restwhille Rapotín – spodní stavba, přípojky sítí

             Cca  2.000.000,-

 • Přístavba Volvo Truck, Olomouc – Fortex – zemní práce pro stavbu, odtokové žlaby, zpevněné plochy, právě probíhá

             Cca 3.000.000,-

ROK 2017

 • Dostavba LC Nuget – Šumperk, (2017) – zemní práce, výkopy patek / pro IP Systém/,- návozy pod podlahy cca   3.000m2

Cca3.000.000,-

 • Novostavba stáje – Rapotín (2017) – zpevněné plochy /Fortex/

             Cca 1.000.000,-

 • Přístavba tělocvičny 4.ZŠ, Sluneční, Šumperk (2017) – Fortex – spodní stavba, zpevněné plochy

             Cca 1.500.000,-

ROK 2016

 • CBA Český Dub u Liberce (2016) – přípojky sítí, příprava spodní stavby, komunikace, zpevněné plochy

             Cca 5.000.000,-

 • Novostavba prodejny CBA Němčice nad Hanou (2016) – přípojky sítí, příprava spodní stavby, komunikace, zpevněné plochy

             Cca 5.500.000,-

 • Novostavba prodejny potravin „Penny Market“ – Šumperk, Temenická ul. (2016)-přípojky sítí, areálová kanalizace, areálový vodovod, zpevněné plochy,komunikace, parkoviště,

Cca 6.000.000,-

OSTATNÍ

 • Novostavba „LC – NUGET – CBA” Šumperk (2006 – 2008) – přípojky sítí, areálové kanalizace a plynu, vnitřní instalace TZB

             Cca 5.000.000,-

 • Novostavba „LC firmy PPL” Jiřice u Humpolce (2010) – přípojky sítí, areálové kanalizace a rozvody vody, vnitřní rozvody TZB

             Cca 4.000.000,-

 • Novostavba „LC – CBA” Bílý Kostel u Liberce (2013) – přípojky sítí, příprava spodní stavby, komunikace, zpevněné plochy

             Cca 9.000.000,-

 • Rekonstrukce gastronomického centra „Maják” Šumperk (2008 – 2012) – přípojky sítí, instalace TZB

              Cca 6.000.000,-

 • Rekonstrukce zámku – resortu Sobotín (2011 – 2016) – přípojky sítí, vnitřní instalace TZB, zpevněné plochy, komunikace, odbahnění rybníku a jiné

             Cca 40.000.000,-            

 • Rekonstrukce gastronomického centra „Maják” Šumperk (2008 – 2012) – přípojky sítí, instalace TZB

              Cca 6.000.000,-

 • Rekonstrukce zámku – resortu Sobotín (2011 – 2016) – přípojky sítí, vnitřní instalace TZB, zpevněné plochy, komunikace, odbahnění rybníku a jiné

             Cca 40.000.000,-