Stavební práce

Stavební činnost ve výstavbě (chodníky, asfaltové povrchy, cesty, základové desky, …) a demoliční práce.