Technické zařízení budov

Naše firma je schopna realizovat zakázky počínaje drobnostmi, přes domovní instalace včetně větších akcí v průmyslovém odvětví.

Domovní instalace

 • rozvody vnitřní kanalizace
 • rozvody vnitřního vodovodu
 • čištění kanalizačního potrubí do DN 400 strojem ,, EUROM“
 • kamerové prohlídky kanalizačního potrubí do DN 250
 • rozvody ústředního vytápění
 • podlahové vytápění
 • stropní chlazení
 • domovní plynové kotelny
 • tepelná čerpadla země – voda, vzduch – voda , voda – voda
 • vložkování komínů pro kondenzační kotle
 • servis zařízení

Průmyslové instalace

 • plynové kotelny
 • parní výměníkové stanice
 • kogenerační jednotky
 • kaskádové kotelny tepelných čerpadel
 • průmyslové chlazení technologií
 • svařování potrubí pomocí
  • plamene
  • ,, TIG“
  • elektod
 • svařování PE potrubí ,, na tupo do ø 250 mm“
 • svařování PE potrubí ,, elektrotvarovkami“
 • svařování PPR potrubí ,, na tupo , polyfůzně“

do ø 160 mm

 • průmyslové plynovody ,, NTL A STL“

Úsporné systémy

Naše firma se specializuje na návrhy a realizace vytápěcích soustav s úspornými systémy energií např.

 • tepelná čerpadla ,, země -voda“
 • tepelná čerpadla ,, vzduch – voda“
 • solární systémy pro ohřev TV a přitápění
 • kondenzační plynové kotle
 • kotle na dřevoplyn
 • obnovitelné energie

U těchto systému se snažíme návrhy a instalace zařízení optimalizovat pro co možná nejvyšší využití účinnosti zdrojů tepla, pro snížení nákladů na finanční náročnost energií a zároveň s ohledem na zatížení životního prostředí.