Servis plyn. spotřebičů a tepelné techniky

Naše firma Vám nabízí pravidelné roční kotroly kotlů, záruční i pozáruční servis včetně servisní databáze zákazníků při pravidelných servisech Vašich spotřebičů.
Zajišťujeme i výchozí a prozovní revize plynu nebo komínu (viz.Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty č.34/2016 Sb. ze dne 22.01.2016)

Montáž plynových kotlů
GEMINOX, INTERGAS, IMMERGAS

Dále provádíme revize stacionárních zdrojů na pevná paliva dle zákona č.201/2012 Sb. o ochraně životního prostředí.

Viadrus, Verner

Kontrola plynového zařízení

Proč kontrolovat a pravidelně servisovat plynové zařízení?

Povinnost zajišťovat údržbu plynových zařízení je pro odběratele plynu zakotvena v zákoně, podle kterého je odběratel plynu „povinen udržovat zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit“.

Fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, které provozují nebo mají ve své správě plynová zařízení a nezajistí provádění pravidelných revizí, kontrol, příp. neodstraní závady zjištěné při kontrole zařízení ve stanovené lhůtě, ukládá institut bezpečnosti práce vysoké pokuty.

Kontrola plynového zařízení se u těchto subjektů provádí 1 × ročně, revize plynu se provádí 1 × za 3 roky.

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis dokonce jednou z podmínek pro přiznání záruky a mnozí z těchto výrobců kotlů, aby podpořili tuto myšlenku nabízejí prodloužení záruční doby svých výrobků při pravidelných servisech. I u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelné servisní prohlídky, a to bez ohledu na to, že např. plynový kotel nevykazuje žádné známky poruchy.