Zdroje tepla a chladu

Vástavba teplovodních, horkovodních a parních kotelen, mikrokogneračních a kogeneračních jednotek.